Επικοινωνία

Τηλ.: 2610 367402
Fax: 2610 367117
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα, Γραφείο Ε.125