Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού

 

Η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού υπάγεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και εδρεύει στην Πάτρα. Στόχος της ομάδας είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα Ποιότητας Λογισμικού. Ειδικότερα,  εξειδικεύεται σε θέματα Μετρικών και Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού, Αξιολόγηση Ποιότητας Συστημάτων Λογισμικού, Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση των απαιτήσεων του τελικού χρήστη, Ευχρηστία και Ποιότητα Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται απο 15 ενεργά μέλη και πλήθος συνεργατών, μεταξύ αυτών προπτυχιακοι και μεταπτυχιακοι φοιτητές αλλά και εξωτερικοι συνεργάτες.

Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καταγραφή (καταγραφή ήχου & εικόνας, καταγραφή οθόνης Η/Υ, αρχεία πληκτρολογήσεων) των ενεργειών από τους χρήστες που λαμβάνουν μέρος σε πειράματα που πραγματοποιούνται σε αυτό, προσομοιώνοντας παράλληλα τον τυπικό χώρο χρήσης του υπό εξέταση λογισμικού και ελαχιστοποιώντας την αίσθηση παρακολούθησης του χρήστη. Η δομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει δύο αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται τα πειράματα, την αίθουσα ελέγχου (αίθουσα παρατηρητών/αξιολογητών) και την αίθουσα αξιολόγησης (αίθουσα χρηστών). Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη χρήση σε πραγματικές συνθήκες κάθε είδους λογισμικού είτε πριν παραδοθεί προς χρήση, είτε όταν είναι σε λειτουργία. 

 Νέα-Ανακοινώσεις

 •  Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στην αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση

   • Το έργο COLISEE (Compétences Linguistiques et Interculturelles au Service des Entreprises en Europe, Erasmus+, Δράση KA2 “Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, www.liu.se/colisee), στο οποίο συμμετέχει το ΕΑΠ ως εταίρος, έχει βασικό στόχο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω της χρήσης ψηφιακών πόρων (όπως προσαρμογή του ψηφιακού περιβάλλοντος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, αύξηση της χρήσης των ψηφιακών πόρων, εκπαίδευση του προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την εκπαίδευση).

   • Στο πλαίσιο του έργου COLISEE θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο για είκοσι (20) μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στην αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση.

   • Read more...

   

     • The HOME project will organise a network event showcasing the uptake of MOOCs in Europe. Experts from all over Europe will contribute to the this year’s conference “WOW! Europe embraces MOOCs”. Most participants will write papers about their case study discussing the uptake of MOOCs in Europe. These will be collected and published as draft papers available for all conference participants. All (final) papers will be published in a separate report early 2016. Some papers related to the following HOME programme themes will be invited to present their case-study.

      1. Pedagogical approaches in European MOOCs
      2. Shared services in European MOOC context
      3. Business models European MOOCs
      4. Supporting the selection of MOOC platforms
      5. Role media exposure on MOOC development

      The conference “WOW! Europe embraces MOOCs” will take place in Rome on the 30th of November 2015.

     • Read more...

   

   •  Συμμετοχή του εργαστηρίου (SQRG) στην 2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2015

    • Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο συμμετείχε στη “2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2015”, η οποία διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις 24-26 Απριλίου στο Κέντρο “Δημήτρης Τόφαλος” με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα. Στην έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες, ενώ παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των 59 Επιμελητηρίων της χώρας.

    • Read more...

     

     2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2015

    Η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού συμμετέχει στην «2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2015» 24-26 Απριλίου 2015, στο αθλητικό κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος», στη Πάτρα. Η έκθεση PatrasIQ 2015, στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και θα περιλαμβάνει: Παρουσιάσεις καινοτόμων ιδεών και εφαρμοσμένης έρευνας Ομιλίες φορέων χρηματοδότησης Ομιλίες ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) Ομιλίες για θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και πνευματικής ιδιοκτησίας

    Read more...

     

    Read more...