Δημήτρης Σιδέρης

Διεύθυνση: Εργαστήριο ποιότητας λογισμικού Σχολή θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, 26335
Τηλέφωνο: 2610 367748
Fax: 2610 367114
E-mail: dsideris{at}eap.gr


 

Ο Δημήτρης Σιδέρης αποφοίτησε από το τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς το 2008. Το 2014 απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην κατεύθυνση “Ηλεκτρονική Μάθηση” (e-Learning) από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους Εικονικούς Κόσμους στην Εκπαίδευση και την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Από τον Οκτώβρη του 2014 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Δημοσιεύσεις

  • Sideris, D., Tsironis, A., Xenos, M. (2015) ‘Comparative evaluation of MOOC technologies: The case of Hellenic Open University’, Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain, pp.5543–5552, ISBN: 978-84-606-8243-1) (link)
  • Sideris, D., Paraskeva, F., Alexiou, A., & Chatziiliou, A. (2014, October). Create a'Wonderful'Virtual World: The Case of Arigatou in Second Life. InEuropean Conference on Games Based Learning (Vol. 2, p. 775). Academic Conferences International Limited. (link)