Δρ. Ελευθέριος Κοζανίδης

Διεύθυνση: Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, 26335
Τηλέφωνο: 2610 367754
Fax: 2610 367114
E-mail: lkozanidis{at}eap.gr

Ο Δρ. Λευτέρης Κοζανίδης είναι διπλωματούχος μηχανικός του ΤΜΗΥΠ του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2005. Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμη και τεχνολογία υπολογιστών» το οποίο και ολοκλήρωσε το 2007. Επιπλέον εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος αποκομιδής ορισμένης πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό, με τη χρήση σημασιολογικών δικτύων λημμάτων» η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ και ανακηρύχτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2012. Κατά την διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε για ένα διάστημα στο ερευνητικό πρόγραμμα ΓΓΕΤ – ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΛ 20). Επιπλέον συμμετείχε σε περισσότερες από 11 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια 5 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 2 κεφάλαια σε βιβλία. Από τον Απρίλιο του 2013 είναι μέλος της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ ως εξωτερικός συνεργάτης με συμμετοχή στο υποέργο 4. Επιπλέον συμμετέχει στο δυναμικό του Εργαστηρίου Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης του ΤΜΗΥΠ του Πανεπιστημίου Πατρών ως εξωτερικός συνεργάτης στο Έργο Θαλής BioMedMine στο οποίο απασχολείται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Τέλος είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2006. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται, η ανάπτυξη τεχνικών εξόρυξης γνώσης από κείμενο, αναγνώρισης επώνυμων οντοτήτων ,τεχνικών δεικτοδότησης κειμένου, Τεχνικών κατηγοριοποίησης κειμένου, εξαγωγή προφίλ Χρηστών Διαδικτύου, Επέκταση ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης Πληροφορίας (Query Expansion), Τεχνικών εστιασμένης Προσκόμισης Πληροφορίας από το Διαδίκτυο, Τεχνικών δεικτοδότησης και κατηγοριοποίησης βιολογικών δεδομένων. Ανάπτυξη Οντολογιών.

 

Κεφάλαια σε βιβλία (με κρίση πλήρους κειμένου)

 • Zotos N., Stamou S., Tzekou P., Kozanidis L. 2008. “Adaptive Web Site Customization”. In Advances in Metadata and Semantics Research. Published by Springer.
 • Κozanidis L., Stamou S., Megalooikonomou V. 2009. "Toward Semantics-Aware Web Crawling". To appear in Data Management in Semantic Web, Nova Science Publishers Inc.

 

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά(με κρίση πλήρους κειμένου)

 • Stamou S., Kozanidis L., Tzekou P., Zotos N. 2008. “A Recommendation Model based on Site Semantics and Usage Mining” In the International Journal of Digital Information Management (JDIM).
 • Stamou S., Kozanidis L., Tzekou P., Zotos N. 2008. “Ontology-Driven Personalized Query Refinement” In the International Journal of Web Engineering (JWE).
 • Kozanidis L., Stamou S. 2009. "Automatic Construction of a Geo-Referenced Search Engine Index". To appear in the International Journal of Web Applications.
 • Stamou S., Mpouloumpasis N., Kozanidis L. 2009. "Deriving the Impact of Scientific Publications by Mining Citation Opinion Terms" To appear in the International Journal of Digital Information Management.
 • Vonitsanou M.A., Kozanidis L., Stamou S. 2011. Keyword Identification within Greek URLs. To appear in the International Journal of Computational Linguistics and Appli-cations, ISSN 0976-0962.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων(με κρίση πλήρους κειμένου)

 • Τzekou P., Kozanidis L., Christodoulakis D., Stamou S. 2006. “Combining Statistical and Lexical Processing for Query Refinement”. In Proceedings of the 5th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-5), October 18-20, Sofia, Bulgaria.
 • Tzekou P., Stamou S., Kozanidis L., Zotos N. 2007. “Effective Site Customization based on Web Semantics and Usage Mining” In Proceedings of the 3rd International IEEE SITIS Conference: Information Management and Retrieval Technologies Track, December 16-19, Shanghai, China (36% accepted).
 • Stamou S., Kozanidis L., Tzekou P., Zotos N., Christodoulakis D. 2007. “HiBO: Mining Web’s Favorites”. In Proceedings of the 9th Asia-Pacific Web Conference (APWeb), June 16-18, Yellow Mountains, China (16% accepted).
 • Zotos N., Tzekou P., Tsatsaronis G., Kozanidis L., Stamou S., Varlamis I. 2007. “To click or not to click? The Role of Contextualized and User-Centric Web Snippets” In Proceedings of the SIGIR Workshop on Focused Retrieval, July 27, Amsterdam, the Netherlands.
 • Tzekou P., Stamou S., Zotos N., Kozanidis L. 2007. “Querying the Greek in Greeklish”. In Proceedings of the SIGIR Workshop on Improving Web Retrieval for non-English Queries, July 27, Amsterdam, the Netherlands (26% accepted).
 • Kozanidis L., Tzekou P., Zotos N., Stamou S., Christodoulakis D. 2007. “Ontology-Based Adaptive Query Refinement”. In Proceedings of the 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST), March 3-6, Barcelona, Spain, pp. 43-50 (14% accepted).
 • Zotos N., Stamou S., Tzekou P., Kozanidis L. 2007. “Adaptive Web Site Customization for Personalized Browsing”. In Proceedings of the 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), October 11-12, Corfu, Greece.
 • Stamou S., Kozanidis L., Tzekou P., Zotos N. 2008. “Query Selection for Improved Greek Web Searches”. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Non-English Information Retrieval, October 2008 (33% accepted).
 • SKozanidis L. 2008. “An Ontology-Based Focused Crawler” In Pre-Conference Doctoral Symposium of the 13th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB-DS 2008), London 24-27 of June UK.
 • Kozanidis L., Stamou S., and Spiros G., "Focusing Web Crawls On Location-Specific Content", In Proceedings of the 5th International Conference on Web Information Systems and Technologies(WEBIST) 23-26 March 2009 Lisboa, Portugal.
 • Stamou S., Kozanidis L. 2009. "Towards Faceted Search for Named Entity Queries". In Proceedings of the 1st International Workshop on Web-based Contents Management Technologies (WCMT) 1 April 2009, Suzhou, China.
 • Evanthia Faliagka, Lefteris Kozanidis, Sofia Stamou, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: A Personality Mining System for Automated Applicant Ranking in Online Recruitment Systems. (ICWE 2011): 379-382.