Αλέξανδρος Τσιρώνης

Διεύθυνση: Εργαστήριο ποιότητας λογισμικού Σχολή θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, 26335
Τηλέφωνο: 2610 367612
Fax: 2610 367114
E-mail: atsironis{at}eap.gr

 

Ο Αλέξανδρος Τσιρώνης είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον Ιούλιο του 2011 εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στην Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Ποιότητας Λογισμικού. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, Αποτίμηση Ποιότητας Λογισμικού, E-learning και Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων.


Εργα:

 

Δημοσιεύσεις:

  • Sideris, D., Tsironis, A., Xenos, M. (2015) ‘Comparative evaluation of MOOC technologies: The case of Hellenic Open University’, Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain, pp.5543–5552, ISBN: 978-84-606-8243-1) (link)
  • Chatzidaki E., Liapis A., Tsironis A., Xenos M., Kostaras N. 2014. Users' emotional experience using different modalities: a comparative study. Journal: International Journal of Web Engineering and Technology, Vol.9, No.2, pp.148 - 163. (link)