Αλέξανδρος Λιάπης

 

 

Διεύθυνση: Εργαστήριο ποιότητας λογισμικού Σχολή θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, 26335

Τηλέφωνο: 2610 367755-6
Fax: 2610 367114
E-mail: aliapis{at}eap.gr

 

Ο Αλέξανδρος Λιάπης είναι υποψήφιος διδάκτορας της σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος οικονομολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης M.Sc. στην «Επιχειρηματική Πληροφορική» απο το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 2007 έλαβε πιστοποίηση EUCIP με τίτλο  «Στελέχη Ανάπτυξης Λογισμικού – JAVA».

Από το 2008 εργάζεται στο Α.Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και συγκεκριμένα στο τμήμα «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & Οικονομία» ως εργαστηριακός συνεργάτης διδάσκοντας τα παρακάτω μαθήματα:

  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Λογιστική Επιχειρήσεων

Από το 2009, δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, έχει ασχοληθεί κυρίως με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων . Επιπλέον, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων έχει αποτελέσει μέλος αρκετών ομάδων ανάπτυξης, συντήρησης ή/και επέκτασης διεπαφών διαδικτυακών εφαρμογών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Αξιολόγηση ευχρηστίας
  • Αξιολόγηση συναισθηματικής εμπειρίας χρήσης (UEX) με χρήση βιοσημάτων

Ερευνητικό Έργο - Δημοσιεύσεις

2015

  1. Liapis, A., Katsanos, C., Sotiropoulos, D., Xenos, M. and Karousos, N. 2015. Recognizing Emotions in Human Computer Interaction: Studying Stress Using Skin Conductance. Human-Computer Interaction – INTERACT 2015. J. Abascal, S. Barbosa, M. Fetter, T. Gross, P. Palanque, and M. Winckler, eds. Springer International Publishing. 255–262. (link)
  2. Liapis, A., Katsanos, C., Sotiropoulos, D., Xenos, M. and Karousos, N. 2015. Subjective Assessment of Stress in HCI: A Study of the Valence-Arousal Scale Using Skin Conductance. Proceedings of the 11th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter (New York, NY, USA, 2015), 174–177. (link)
  3. Liapis, A., Katsanos, C., Sotiropoulos, D., Xenos, M. and Karousos, N. 2015. Stress Recognition in Human-computer Interaction Using Physiological and Self-reported Data: A Study of Gender Differences. Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics (New York, NY, USA, 2015), 323–328. (link)

2014

  1. Liapis, A., Karousos, N., Katsanos, C. and Xenos, M. 2014. Evaluating User’s Emotional Experience in HCI: The PhysiOBS Approach. Human-Computer Interaction. Advanced Interaction Modalities and Techniques. M. Kurosu, ed. Springer International Publishing. 758–767. (link)
  2. Chatzidaki, E., Liapis, A., Tsironis, A., Xenos, M. and Kostaras, N. 2014. Users’ emotional experience using different modalities: a comparative study. International Journal of Web Engineering and Technology. 9, 2 (2014), 148–163. (link)

2013

  1. Liapis, A. and Xenos, M. 2013. The Physiological Measurements As a Critical Indicator in Users’ Experience Evaluation. Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (New York, NY, USA, 2013), 258–263. (link)