Δρ. Νίκος Καρούσος

Διεύθυνση: Εργαστήριο ποιότητας λογισμικού Σχολή θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, 26335
Τηλέφωνο: 2610 367693
Fax: 2610 367114
E-mail: karousos{at}eap.gr

 

O Νίκος Καρούσος είναι απόφοιτος (1998) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc (2000) και Διδακτορικό, PhD με τίτλο: «Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου προσανατολιζόμενες σε υπηρεσίες: μία προσέγγιση στο χώρο των ανοικτών συστημάτων υπερμέσων». Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στις περιοχές των Συστημάτων Υπερκειμένου, Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες, Σχεδίαση Λογισμικού και Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Αξιολόγηση Λογισμικού.

Η κύρια επαγγελματική του απασχόληση βρίσκεται στη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ ως εξωτερικός συνεργάτης. Προηγουμένως εργαζόταν στο Ερευνητικό-Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ-ΙΤΥ) όπου ως ερευνητής και έμπειρος μηχανικός σε Ευρωπαϊκά έργα (4 χρόνια). Παράλληλα διδάσκει ως έκτακτος συνεργάτης του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου τα εξής μαθήματα: 2009-2011 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (Ε), 2008-2009 «Προγραμματισμός ΙΙ» (Θ & Ε), 2007-2008 «Προγραμματισμός ΙΙ» (Ε) και «Δομές Δεδομένων» (Ε) 2006-2007 «Προγραμματισμός ΙΙ» (Ε). Έχει επίσης διδάξει για 2 χρόνια σε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπήρξε ιδρυτής και μέτοχος ομόρρυθμης εταιρίας πληροφορικής για 5 περίπου χρόνια μέσα από την οποία υλοποίησε (ως τεχνικός υπεύθυνος των ομάδων εργασίας) μία σειρά από έργα πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τέλος, είναι συγγραφέας αρκετών ερευνητικών δημοσιεύσεων σε κεφάλαια διεθνών επιστημονικών βιβλίων, άρθρα περιοδικών και πρακτικά συνεδρίων. Μέχρι σήμερα συμμετείχε στη συγγραφή 2 κεφαλαίων βιβλίων και 5 άρθρων περιοδικών ενώ έχει παρουσιάσει ερευνητικές εργασίες σε 27 διεθνή συνέδρια.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Υπερκείμενο και Ανοικτά Συστήματα Υπερμέσων (Open Hypermedia Systems)
 • Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες (Service Oriented Architecture)
 • Συστήματα Επιχειρηματολογίας, Συνεργασίας και Διαχείρισης Γνώσης
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές Διαδικτύου (Web και Web 2)
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού

 

Έργα

Εργασία στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑITY):

 • 2006 έως 12-2009: Συμμετοχή ως έμπειρος μηχανικός στα ευρωπαϊκά έργα Palette και ReMath. Συμμετοχή στη δημιουργία του συστήματος υποστήριξης συνεργασίας CoPe_it! (http://copeit.cti.gr)
 • 2001: Συμμετοχή σε έργο (υποτροφία) του ΕΑΙΤΥ εις μνήμη του καθ. Δ. Μαρίτσα.
 • 2000: Συμμετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος έργου στο έργο «Αποτύπωση της Ιστορικής Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου»
 • 1998-1999: Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό έργο Interreg ΙΙ (Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και συμμετοχή σε συγγραφή προτάσεων για το ΕΑITY

Έργα ως έμπειρος μηχανικός και τεχνικός υπεύθυνος της εταιρίας πληροφορικής «options O.E.»:

 • 2004-5: Συμμετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή web based Συστήματος διαχείρισης συνολικού προϋπολογισμού Τράπεζας για την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος»
 • 2004-5: Συμμετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «μηχανογράφηση του ΥΠΕΧΩΔΕ διεύθυνση Δ12 (διεύθυνση απαλλοτριώσεων)»
 • 2004-5: Σχεδιασμός και κατασκευή web-based συστήματος για την εισαγωγή, και διαχείριση μικρών αγγελιών και εξαγωγής στατιστικών για αγορά εργασίας
 • 2003-4: Κατασκευή συστήματος διαχείρισης Τεχνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας
 • 2002-3: Συμμετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή web access και data warehouse για διαχείριση και προβολή στοιχείων των roaming data του VODAFONE data clearing house προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες»
 • 2002-3: Συμμετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή προγράμματος διαχείρισης του ιατρικού εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας»
 • 2001: Συμμετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή προγράμματος διαχείρισης μεγάλων κοινοπρακτικών δανείων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος»

Έργα ως ανεξάρτητος μηχανικός (free launcher):

 • 2006: Σχεδιασμός και κατασκευή web-based συστήματος διαχείρισης και προβολής αγγελιών για νέες κατοικίες
 • 2005-6: Σχεδιασμός και κατασκευή web-based συστήματος διαχείρισης πρακτικών ΔΣ
 • 2005: Σχεδιασμός και κατασκευή διαδικτυακού κόμβου για την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (www.adep.gr) (ΑΔΕΠ)
 • 2003-4: Κατασκευή συστήματος διαχείρισης πληροφοριών ανέργων για την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (ΑΔΕΠ)
 • 2002: Κατασκευή και διαχείριση προγράμματος καταγραφής και ελέγχου πωλήσεων της φαρμακευτικής εταιρείας LEO Hellas

 

Δημοσιεύσεις (Publications available in English)

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, Giorgos Gkotsis, Vasilis Kallistros, Spyros Christodoulou, Christos Mettouris, Panagiotis Kyriakou, Dora Nousia (2008). From Collecting to Deciding: Facilitating the Emergence of Decisions in Argumentative Collaboration. In N. Karacapilidis (Ed.): Web-Based Learning Solutions for Communities of Practice: Developing Virtual Environments for Social and Pedagogical Advancement, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2009, Chapter X.
 • Christina E. Evangelou, Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, George Gkotsis, Dora Nousia (2007). Personalization Services for Online Collaboration and Learning. In N. Karacapilidis (Ed.): Solutions and Innovations in Web-Based Technologies for Augmented Learning: Improved Platforms, Tools and Applications, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2009, Chapter XVI.

Διεθνή Περιοδικά

 • Karacapilidis N., Tzagarakis M., Karousos N., Gkotsis G., Kallistros V., Christodoulou S., Mettouris C. and Nousia D. Tackling cognitively-complex collaboration with CoPe_it!. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Vol. 4, No 3, 2009, pp. 22-38.
 • Tzagarakis M., Karousos N. and KaracapilidisN.Awareness mechanisms for web-based argumentative collaboration. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Vol. 3, No 4, 2008, pp. 74-89.
 • Karousos N., Tzagarakis M., Diolis C. and Tsakalidis, A. (2006). Selecting Services for Web Applications: The Open Hypermedia Case. Journal of Web Engineering.
 • Tzagarakis, M., Vaitis, M., Karousos, N., (2006). Designing Domains Specific Behaviors in Structural Computing. Journal of New Review of Hypermedia and Multimedia.
 • Christina E. Evangelou, Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, George Gkotsis, Dora Nousia, (2006). Augmenting collaboration tools with personalization services towards learning. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies.

Διεθνή συνέδρια με κρίση στο πλήρες άρθρο

 • Liapis, A., Katsanos, C., Sotiropoulos, D., Xenos, M. and Karousos, N. 2015. Stress Recognition in Human-computer Interaction Using Physiological and Self-reported Data: A Study of Gender Differences. Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics (New York, NY, USA, 2015), 323–328, October. (link)
 • Katsanos, C., Tselios, N., Karousos, N., Xenos, M. (2015). Learning web form design by using the KLM Form Analyzer: A case study. In Proceedings of the 19th Pan-Hellenic Conference on Informatics, PCI 2015 (pp. 44-49), Athens, Greece: ACM, 1-3 Oct., 2015, doi: 10.1145/2801948.2801990 (link).
 • Liapis, A., Katsanos, C., Sotiropoulos, D., Xenos, M. and Karousos, N. 2015. Subjective Assessment of Stress in HCI: A Study of the Valence-Arousal Scale Using Skin Conductance. Proceedings of the 11th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter (New York, NY, USA, 2015), 174–177, September. (link)
 • Liapis A., Katsanos C., Sotiropoulos. D., Xenos M., and Karousos, N. 2015. Recognizing Emotions in Human Computer Interaction: Studying Stress Using Skin Conductance. In Human-Computer Interaction – INTERACT 2015. Julio Abascal, Simone Barbosa, Mirko Fetter, et al., eds. Pp. 255–262. Lecture Notes in Computer Science, 9296. Springer International Publishing, August 2015. (link)
 • Karousos N., Katsanos C., Tselios N., Xenos M., "Effortless tool-based evaluation of web form filling tasks using Keystroke Level Model and Fitts Law", In Extended Abstracts of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, CHI 2013 (pp. 1851-1856), Paris, France: ACM Press, April 27-May 2, 2013, doi: 10.1145/2468356.2468688. (pdf)
 • Nikos Karousos, Spyros Papadakis, Michalis Xenos, Nikos Karacapilidis, Manolis Tzagarakis: “Development of argumentation skills via Learning Management Systems. Bringing Together Argumentation Support Tools and Learning Management Systems” in International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (KEOD 2011), Paris, France (To appear).
 • Soumplis A., Koulocheri E., Kostaras N., Karousos N., "The evolution of e-Learning 2.0", Proceedings of the Social Applications for Lifelong Learning (SALL 2010), ISSN: 1792-586X, pp. 36-41, Patras, Greece, 4-5 November 2010.
 • Karousos N., Papaloukas S., Kostaras N., Xenos M., Tzagarakis M. and Karacapilidis N. "Usability Evaluation of Web-based Collaboration Support Systems: the case of CoPe_it!". In M.D. Lytras, P. Ordonez De Pablos, A. Ziderman, A. Roulstone, H. Maurer and J.B. Imber (eds.), Knowledge Management, Information Systems, E-Learning, and Sustainability Research - Proceedings of the 3rd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2010), Part I, Corfu, Greece, September 22-24, 2010, Springer-Verlag, Berlin, Communications in Computer and Information Science, Vol. 111, pp. 248-258.
 • M. Tzagarakis, N. Karacapilidis, N. Karousos, S. el Helou, D. Gillet and L. Esnault: Practical Lessons Learned while Developing Web 2.0 Collaboration Services for Communities of Practice. In: A. Mills, J. Gutierrez, K. Osei-Bryson and L. Janczewski (eds.), Proceedings of the 2010 International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM 2010), Montego Bay, Jamaica, May 16-18, 2010, CD-ROM version (paper #41P).
 • Ioannis Panaretou, Nikos Karousos, Ioannis Kostopoulos, Georgia-Barbara Foteinou, Giorgos Pavlidis: Online Communities: The Case of Immigrants in Greece, Proceedings of the 3rd International Conference on e-Democracy, 23 - 25 September 2009, Athens, Greece
 • M. Tzagarakis, N. Karacapilidis, N. Karousos, S. El Helou, D. Gillet: Practical Lessons Learned while Developing Web 2.0 Collaboration Services for Communities of Practice, In proceedings of the 3rd International Workshop on Building Technology Enhanced Learning solutions for Communities of Practice, 2009
 • M. Tzagarakis, N. Karousos and N. Karacapilidis: On the Development of Web-based Argumentative Collaboration Support Systems. In M. Lytras, E. Damiani, J. Carroll, R. Tennyson, D. Avison, A. Naeve, A. Dale, P. Lefrere, F. Tan, J. Sipior and G. Vossen (eds.), Visioning and Engineering the Knowledge Society: A Web Science Perspective - Proceedings of the 2nd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2009), Crete, Greece, September 16-18, 2009, Springer-Verlag, Berlin, Lecture Notes in AI, Vol. 5736, pp. 306-315.
 • M. Tzagarakis, G. Gkotsis, M. Hatzitaskos, N. Karousos and N. Karacapilidis: CoPe_it!: Argumentative Collaboration towards Learning. In A. Dimitracopoulou, C. O'Malley, D. Suthers and P. Reimann (eds.), Computer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL 2009 Community Events Proceedings, Rhodes, Greece, June 8-13, 2009, International Society of the Learning Sciences, pp. 126-128. Best Technology Design Award Nominee.
 • N. Karacapilidis, M. Tzagarakis, N. Karousos, G. Gkotsis, V. Kallistros, S. Christodoulou, D. Nousia, C. Mettouris and P. Kyriakou: CoPe_it! - Supporting collaboration, enhancing learning. In: G. Ditsa, S. Conger and L. Janczewski (eds.), Proceedings of the 2009 International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM 2009), Al Ain, UAE, May 21-23, 2009, CD-ROM version (paper #11).
 • M. Tzagarakis, N. Karousos, N. Karacapilidis and D. Nousia: Unleashing Argumentation Support Systems on the Web: The case of CoPe_it!. In Proceedings of the Web Science 2009 Conference, Athens, Greece, March 18-20, 2009.
 • Manolis Tzagarakis, Nikos Karacapilidis, Nikos Karousos, (2008). Augmenting Awareness In Data-Intensive Web-Based Collaboration. In Proceedings of the 4th IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology (ACST 2008), Langkawi, Malaysia, April 24, 2008, ACTA Press, pp. 13-18.
 • Sire, S., Vanoirbeek, C., Karacapilidis, N., Karousos, N., Tzagarakis, M. & Latour, T. (2008). What Makes a Software Socializable ?. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008 (pp. 5077-5082). Chesapeake, VA: AACE.
 • Tzagarakis, M., Karousos, N., Gkotsis,G., Kallistros, V., Christodoulou, S., Mettouris, C., Kyriakou, P., Nousia D. From Collecting to Deciding: Facilitating the Emergence of Decisions in Argumentative Collaboration. Workshop of TEL Communities of Practice in the Second European Conference on Technology Enhanced Learning, Crete, Greece (2007).
 • Karousos, N., Pandis, I., Tzagarakis, M., Vaitis, M., (2006). Supporting the Provision of Specialized Taxonomic Hypermedia Services to Web Applications. In the International Workshop on architectures, models and infrastructures to generate semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems. ACM. Hypertext 2006 Conference.
 • Christina E. Evangelou, Nikos Karousos, Manolis Tzagarakis, George Gkotsis, Dora Nousia (2006). Personalization Services in Argumentation Tools: a Catalyst for Learning. Workshop of TEL Communities of Practice” in the First European Conference on Technology Enhanced Learning, Crete, Greece (2006).
 • Christina E. Evangelou, George Gkotsis, Nikos Karacapilidis, Nikos Karousos, Manolis Tzagarakis (2006). Enhancing Knowledge Sharing within Communities of Practice: An ICT Framework. Asia-Pacific International Conference on Knowledge Management.
 • Manolis Tzagarakis, Michalis Vaitis, Nikos Karousos (2006). Supporting the design of Behaviors in Callimachus. ACM Hypertext 2006 Conference.
 • Manolis Tzagarakis, Michalis Vaitis, Nikos Karousos (2006). Supporting the Evolution of Service Oriented Web Applications using Design Patterns. WMR 2006 - Web Maintenance and Reengineering Workshop, Bari, Italy, 2006
 • Nikos Tsirakis, Nikos Karousos and George Gkotsis (2005). Issues of Usability in Hypermedia Systems: A Usability Estimation Questionnaire for Hypermedia Designers. Fourth International Metainformatics Symposium, Esbjerg, Denmark, 2005, ACM International Conference Proceeding Series Vol. 214.
 • Pandis I., Karousos N., Tiropanis T. (2005). Semantically annotated hypermedia services. Proceeding of ACM Hypertext 05 Conference.
 • Karousos, N., Tsirakis, N. (2004). Assessing the Impacts of Open Hypermedia Problems on Structural Computing. Proceeding of Metainformatics Symposium (MIS 04), (Graz, Austria).
 • Karousos, N., Tzagarakis, M. and Koumparou, N. (2004). Selecting Services for Web Applications: The Open Hypermedia Case International Workshop on Web Engineering, ACM Hypertext 2004.
 • Karousos, N., Pandis, I. (2003). Developer Support in Open Hypermedia Systems: Towards a Hypermedia Service Discovery Mechanism. Proceeding of Metainformatics Symposium (MIS 03), (Graz, Austria).
 • Karousos, N., Tzagarakis, M. and Pandis, I., (2003). Increasing the Usage of Open Hypermedia Systems: A Developer-Side Approach. Proceeding of ACM Hypertext 03 Conference (Nottingham, United Kingdom).
 • Karousos, N., Pandis, I., Siegfried, R., Tzagarakis, M. (2003). Offering Open Hypermedia Services to the WWW: A Step-by-Step Approach for the Developers. In Twelfth International World Wide Web Conference (W3C) WWW2003, (Budapest, Hungary), pp. 482-489.
 • N. Karousos, I. Panaretou, I. Pandis, M. Tzagarakis: Babylon Bookmarks: A Taxonomic Approach to the Management of WWW Bookmarks. Proceeding of Meta Informatics Symposium. Denmark 2002 (MIS 02).
 • Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, Dimitris Christodoulakis, Siegfried Reich: «Naming as a fundamental concept of open hypermedia systems.» ACM Hypertext 2000 Conference.