Έργο: Learning via Subtitling:Software & Processes for Developing Language Learning Material based on Film Subtitling
Ακρωνύμιο: LeVIS
Συντονιστής ΕΑΠ: Μιχάλης Ξένος, Καθηγητής ΕΑΠ
Πρόγραμμα: Socrates Programme, LINGUA 2 (Development of Language Tools and Materials)
(European Commission, DG for Education and Culture)
Έναρξη: 1 Οκτωβρίου 2006
Λήξη: 1 Νοεμβρίου 2008

 

 Ο βασικός σκοπός του LeVIS είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω του υποτιτλισμού ταινιών. Στόχος του είναι να καλύψει την ανάγκη της ενεργητικής μάθησης, όπου πολιτισμικά στοιχεία εμπλέκονται αποτελεσματικά μέσω δραστηριοτήτων της πραγματικής ζωής (προσομοίωση) και την ανάγκη για παραγωγική χρήση των πολυμέσων, όχι μόνο ως ένα πρόσθετο μέσο, αλλά ως τον πυρήνα μιας δραστηριότητας. Το λογισμικό προσομοίωσης υποτιτλισμού (LvS) έχει σχεδιαστεί για σκοπούς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Με την χρήση αυτού του εργαλείου, ο μαθητής καλείται να προσθέσει υπότιτλους σε ταινίες, με αποτέλεσμα να συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία μεταγλώτισης. Το έργο υποστηρίζεται από ένα δικτυακό portal με στόχο να παρέχει αποτελεσματική επικοινωνία εταίρων και τον διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του προγράμματος, που φιλοξενεί το ίδιο το λογισμικό, μια βιβλιοθήκη από video-clips, ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.