Μέλη

 

Μιχάλης Ξένος, Καθηγητής ΣΘΕΤ, Επικεφαλής της ομάδας

Νεκτάριος Κωσταράς, Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Κυριάκος Πατριαρχέας, Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Νίκος Καρούσος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ 

Χρήστος Κατσάνος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ 

Ιωάννης Ντόκας, Μεταδιδακτορικός ερευνητής 

Ελευθέριος Κοζανίδης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Αλέξανδρος Σούμπλης, Υπ. Διδάκτορας, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

Ελένη Χατζηδάκη, Υπ. Διδάκτορας, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

Ελένη Κουλοχέρη, Υπ. Διδάκτορας, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

Αλέξανδρος Λιάπης, Υπ. Διδάκτορας, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

Ελένη Καρακολίδου, Υπ. Διδάκτορας, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

Αλέξανδρος Τσιρώνης, MSc, Ερευνητής

Βίκυ Μαράτου, MSc, Ερευνήτρια 

Δημήτρης Σιδέρης, MSc, Ερευνητής

Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Αθανασία Μητράκου, Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού ΠΛΣ

Κωνσταντία Σερπάνου, Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΠΛΣ

Παναγιώτα- Ιωάννα Γεωργοπούλου, Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΠΛΣ

Παλαιότεροι Συνεργάτες