Συμμετοχή του εργαστηρίου (SQRG) στην 2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2015

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού παρουσίασε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου, τις καινοτόμες μεθόδους αξιολόγησης της συναισθηματικής εμπειρίας οι οποίες εφαρμόζονται στο εργαστήριο και βασίζονται στην καταγραφή και ανάλυση των ανθρώπινων βίο-σημάτων (π.χ. εφίδρωση, καρδιακοί παλμοί, ένταση αναπνοής κ.ά.) καθώς και τα ερευνητικά Ευρωπαϊκά έργα (V- Alert, e-Hoop, AgriRobot) στα οποία συμμετέχει στα πλαίσια της συνεργασίας της με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον τρισδιάστατο εικονικό κόσμο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου V-Alert για την ασφάλεια των πληροφοριών, να έρθουν σε σε επαφή με τον εξοπλισμό καταγραφής βίο-σημάτων και να συμμετάσχουν σε μικρής κλίμακας πειράματα.