Ποιότητα λογισμικού

Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισμικού

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ λειτουργεί το εργαστήριο ποιότητας που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ευχρηστίας εκπαιδευτικού υλικού. Η έρευνα της ομάδας επικεντρώνεται κυρίως σε εργαστηριακές μεθόδους αξιολόγησης ευχρηστίας, στην εφαρμογή και βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης, καθώς και στην ανάπτυξη νέων εργαστηριακών μεθόδων και εργαλείων. Επίσης, διεξάγεται έρευνα για τις πρακτικές και τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικό λογισμικό με την χρήση πολυτροπικών διεπαφών, όπως κινητές συσκευές, υπολογιστές-ταμπλέτες ή συσκευές καταγραφής κίνησης.

 

 

 

 

 Μετρήσεις και μετρικές ποιότητας λογισμικού

Μετρική είναι μια εμπειρική αντικειμενική αντιστοίχηση ενός αριθμού (ή συμβόλου) σε μια οντότητα με στόχο να χαρακτηρίσει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της οντότητας αυτής. Η έρευνα της ομάδας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μετρικών λογισμικού και στη μελέτη της συσχέτισης εσωτερικών και εξωτερικών (user perceived) μετρήσεων.

 

 

 

 

 

 

Η έρευνα της ομάδας επίσης επικεντρώνεται στη μελέτη των εσωτερικών μετρικών ποιότητας λογισμικού (κυρίως μετρικών προϊόντος) με τη χρήση μεταμετρικών ποιότητας λογισμικού. Ακόμα, ερευνητικό αντικείμενο αποτελεί η μελέτη, η χρήση και -κυρίως- η ανάπτυξη εργαλείων για τη διεξαγωγή των μετρήσεων ποιότητας λογισμικού, καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων.